Paide MEKPaide MEK

Meie kvaliteedipoliitika

Väljavõte AS Paide MEK-i ISO integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatust – JUHTPÕHIMÕTTED:

AS Paide MEK peamiseks eesmärgiks on teostada tellijaga koos määratletud ootustele ja muudele nõuetele vastavaid ehitustöid ja -teenuseid ehituse peatöövõtul, ehituse projektijuhtimisel, üldehitustöödel, metallitöödel ning välistrasside ehitusel, tagades sellega tellija maksimaalse võimaliku rahulolu, kahjulike keskkonnamõjude vältimise ja kõigile ohutusnõuetele vastavad töötingimused.

Selle saavutamiseks kohustume järgima alltoodud põhimõtteid:

  • Juhindume kõikidest ehitus- ja metallitöödega kaasnevatest tellijate ja teiste huvipoolte nõuetest ning „heast ehitustavast“ kõikidel ehitamise ja tootmise etappidel.
  • Anname ehitusobjektid tellijale üle veatuna ja graafikukohaselt ning vastutame määratud garantiitingimuste järgi ehitise kasutuskohasuse eest, arvestades kõiki tellija poolt tehtud märkusi.
  • Tõhustame ja parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi ehitustegevuse ja tootmise planeerimise ja -juhtimise, võimalike mittevastavuste ennetamise, keskkonnasaastamise ärahoidmise ning ohutu töökeskkonna abil.
  • Töötajate hindamise ning koolituse abil tagame nende kompetentsuse ja hoolika suhtumise oma ülesannetesse.
  • Projekteerijate, alltöövõtjate ja materjalitarnijate valikul võtame arvesse nende võimet osutada teenuseid vastavalt esitatud nõuetele.
  • Kogume regulaarselt tellijatelt tagastuvat teavet, reageerime väliste huvipoolte avaldustele ja hindame selle põhjal oma juhtimissüsteemi toimivust ning arendame oma tegevust üha paremini vastama tellijate ootustele ning keskkonna- ja töökeskkonnaalastele nõuetele.

 

Juhtkonna nimel

Janek Lohu
Juhatuse liige


Sertifikaadid