Paide MEKPaide MEK

Ehitustööd

Oleme üle 20-aastase töökogemusega ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte. Meie ettevõtte põhitegevusvaldkond on ehituse peatöövõtt, oma jõududega teostame üldehitustöid, välistrasside (vesi, kanalisatsioon, küte) rajamist. Lisaks eelnevale valmistame metallkonstruktsioone, anname ehitusalast konsultatsiooni, teostame ehituslikku projektijuhtimist ja ehitusjärelvalvet. Eritööde teostamiseks kasutame spetsialiseeritud alltöövõtjate teenuseid.

Meie jaoks tähendab hea kvaliteet:

  • Tellijale teostatavad ehitustööd ning- teenused ja tooted vastavad tema ootustele.
  • Tegevuse korrektsus, lubaduste täitmine.
  • Töötajate professionaalsus.
  • Juhtimissüsteem.

Tehnilisest küljest on AS Paide MEK varustatud vajalike ehitusmehhanismidega.

Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on teostada tellijaga koos määratletud ootustele ja muudele nõuetele vastavaid ehitustöid ja –teenuseid ehituse peatöövõtul, ehituse projektijuhtimisel, üldehitustöödel ning välistrasside ehitusel, tagades sellega tellija maksimaalse võimaliku rahulolu, kahjulike keskkonnamõjude vältimise ja kõigile ohutusnõuetele vastavad töötingimused.