Paide MEKPaide MEK

Ettevõttest

AS Paide MEK on üldehitusfirma, mis on asutatud 28.04.1992.a ja on registreeritud Äriregistris 23.08.1996.a, registreerimisnumber 10064455. AS Paide MEK on registreeritud Majandustegevuse registris, registreeringu number EH10064455-0001. Praegune eraaktsiaselts on kasvanud välja samanimelisest riiklikust ehitusettevõttest, mille eelkäija alustas Paides tööd juba 1945. aastal. Aktsiaseltsi aktsiakapital on 46 720 €, põhikohaga töötajate arv 2020.a oli keskmiselt 66 inimest, neist insener-tehniline personal oli 24 inimest. Ettevõte põhineb 100% Eesti erakapitalil, AS Paide MEK on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu asutajaliige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Maksumaksjate Liidu liige. Ettevõttele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi- ja keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Juhtimissüsteemi käsitlusala on: ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine, ehitustegevus hoonete ja insenerehituses, metallkonstruktsioonide valmistamine. Ettevõtte põhitegevusalaks on ehitus, mis andis 2019.a 95 % kogu firma müügitulust, sh. metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus väljapoole oma ehitust 4,3 %.

AS-i Paide MEK visiooniks on ehitada selliselt, et see rahuldab nii tellija vajadusi kui ka ootusi.
AS-i Paide MEK missiooniks on teostada tellijaga koos määratletud ootustele ja nõuetele vastavaid ehitustöid ja -teenuseid ehituse peatöövõtul, ehituse projektijuhtimisel, üldehitustöödel ning välistrasside ehitusel, tagades sellega tellija maksimaalse võimaliku rahulolu.

AS-i Paide MEK põhiväärtusteks on:

  • kvaliteedi tähenduse rõhutamine, tellijakesksus;
  • tegevuse efektiivsus ja jätkuv areng;
  • kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

AS Paide MEK juhtimisstruktuur

Tegevusvaldkonnad

  • ehituse peatöövõtt
  • ehituse projektijuhtimine
  • üldehitustööd
  • välistrasside ehitus (vesi, kanalisatsioon ja küte)
  • metallkonstruktsioonide valmistamine